News (A mix in Norwegian and English)

Home

About us

News

Persons

Projects

Students' theses

Conferences

Registration

Links

Articles 2005

Articles 2003 

Articles 2002

Announcements 

:: The 4th edition of the ERNWACA Research Grants Program has been officially launched on January 10th, 2008                                                                                  Below are the themes for the 4th edition:                        - African languages, education and culture for development and regional intergration.                                                        -Peace and education for citizenship                                  -Education, skills and employment                                     More info

:: Hjelpearbeidere tatt for kidnapping
Ni franskmenn og syv spanjoler skal ha forsøkt å smugle 103 barn fra Afrika til Europa. Barna ble lokket til å forlate hjemmen sine av hjelpearbeidere med godterier og kjeks. Minst 16 europeere ble arrestert i det de var i ferd med å fly barna ut av Tsjad. Aftenposten 29.10.07      
Les mer

:: Bosnia-Hercegovina: Barna vil ha skole for alle
Barn og unge i Bosnia-Hercegovina har i samarbeid med Redd Barna fått landets ledende politikere til å skrive under på at de skal gjøre sitt ytterste for at landet skal oppnå Fns tusenårsmål om at alle barn skal gå på skole innen av 2015. Redd Barna 29.10.07

Les mer
 

:: Petter Eide ny generalsekretær i Norsk Folkehjelp
1. februar 2008 trer Petter Eide inn i stillingen som generalsekretær for Norsk Folkehjelp. Han gleder seg til å begynne i denne jobben fordi han synes Norsk Folkehjelp er den modigste norske humanitære organisasjonen av denne størrelsesordenen. Uriks-redaksjonen 25.10.07
Les mer
                                               

:: Nye bilder av Afrika
15.10.07 ledet utviklingsminister Erik Solheim konferansen "Nye bilder av Afrika" som skulle utfordre elendighetsbeskrivelsene og vise oss det moderne afrika. Aftenposten 20.10.07
Les mer                                                     

:: Barneslaver syr for britiske kjeder
 Skal du til Storbritannia for å kjøpe klær? Da bør du være klar over at mange av de billige plaggene du kan bli tilbudt, kanskje er produsert av barnearbeidere under rene slaveforhold. Dagsavisen 22.04.07

:: Slavehandelens logikk
Ifølge FN er menneskehandel i ferd med å passere narkotika som den nest største illegale økonomi i verden, og profitten fra denne moderne slavehandelen utgjør milliarder av kroner årlig. Ethvert anstendig samfunn må gjøre kampen mot denne undertrykkingen til et av sine viktigste spørsmål. Dagbladet 19.04.2007

:: Farer truer Afrikas vekst
Afrikas vekst hviler på et "svært skjørt grunnlag", ifølge FN-organisasjon.
Aftenposten 17.04.2007

:: Krever internasjonal dugnad for skole til barn i krig
De rike landene svikter barna som har det verst. 39 millioner barn lever i land rammet av væpnet konflikt uten mulighet til å gå på skole, men det er ikke disse barna som får nyte godt av giverlandenes bistandsmidler til utdanning. Redd Barna, 12.04.2007

::
Ny kampanje for alternativer til vold
Palestinske barn lever i en voldsspiral. Konflikten gjør at de er omgitt av vold. Barna vokser opp med forestillingen at vold er normalt. UNICEF har startet en kampanje for å vise barn og voksne at det finnes alternativer til vold. UNICEF Norge, 10.04.2007

::
Debatt om hjerneflukt
Verdensmagasinet X' siste temanummer om hjerneflukt, har resultert i en omfattende nyhetsdekning av utviklingsminister Erik Solheims utspill om import av helsearbeidere fra utviklingsland. 02.04.2007:: RORG med nye nettsider
RORG-samarbeidet (RORG er en forkortelse for RammeavtaleORGanisasjoner) er et samarbeid blant norske, frivillige organisasjoner som gjennom rammeavtaler med NORAD mottar offentlig støtte til å drive opplysningsarbeid i Norge om nord/sør- og utviklingsspørsmål. Besøk nettsidene. 

:: UNDP: Løftene til de fattige er bruttÅrets rapport om menneskelig utvikling fra FNs utviklingsprogram (UNDP) handler om veivalg og gir anbefalinger til verdens ledere foran FN-toppmøtet neste uke. Rapportens anbefalinger støtter langt på vei opp under utviklingslandenes krav foran toppmøtet, men gir ingen råd om hvordan verdenssamfunnet bør håndtere et USA og andre rike land som blokkerer oppfølgingen av tusenårsmålene. Les mer

:: Studentnettverk for flyktninger
Norsk Fredssenter inviterer unge flyktninger fra Afghanistan, Irak, Sri Lanka og Somalia til å delta
i et spennende nettverk hvor de får muligheten til å diskutere egen rolle som fredsbyggere i deres
opprinnelige hjemland. Les mer 

:: FNs toppmøte: tusenårsmål drøftes.
FNs hovedforsamling fortsetter debatten om verdensorganisasjonens reformer og prioriteringer.Det opprinnelige utkastet til sluttdokument, som for noen måneder siden ble lagt fram avFNs generalsekretær Kofi Annan, lovet konkrete tiltak for å nå FNs såkalte tusenårsmål.
Les i Klassekampen 

:: 50 milliarder til Afrika 
Tusenårsmålene står i sentrum for handlingsplanene i vår utviklingspolitikk. Det var meget ambisiøse mål verdens ledere satte for seg selv på toppmøtet i New York i 2000.Dagsavisen 

:: Reduksjon i budsjettstøtte til Uganda
Utenriksdepartementet har besluttet å redusere budsjettstøtten til Uganda med 25 millioner kroner for kommende ugandisk budsjettår juli 2005 – juni 2006. (14.07)

:: Norge gir to millioner i humanitær bistand til Zimbabwe
Utenriksdepartementet har stilt 2 millioner kroner til disposisjon for Redd Barna for å bidra til å avhjelpe den kritiske situasjonen for barn som har oppstått etter myndighetenes aksjoner mot sin egen befolkning. (08.07

:: G8-forventninger: er det lov å håpe?

:: Language Politics and the Politics of Language http://www.norrag.org/pdf/NN34.pdf

:: New thinking and rethinking on the different dimentions of education and training. http://www.norrag.org/pdf/nn31.pdf

:: NORRAG - Network for Policy Research Review and Advice on Education and Training http://www.norrag.org

:: The Global Campaign for Education. http://www.campaignforeducation.org/

:: Missing the Mark
A School Report on rich countries' contribution to Universal Primary Education by 2015 A new "school report card" reveals that 100 million children are still out of school because G7 and other rich countries are simply failing to provide the funding needed for a quality education
.
http://www.campaignforeducation.org/schoolreport/

:: International Recovery Effort Urged for Iraq
The United Nations is urging governments and educators worldwide to rise to the
aid of Iraq's colleges and universities, saying that five out of six have been wrecked
and warning that failure to rehabilitate them will set back efforts to heal the war-brutalised country 
http://www.ipsnews.net/new_nota.asp?idnews=28526

:: The number of pupils enrolled in the primary level of education.
UN Common Database (UNESCO) http://globalis.no/indicator.cfm?IndicatorID=100&Year=2001&Country=

:: AFRICA: Millennium Goals Not That Distant
More:
http://www.ipsnews.net/interna.asp?idnews=28529

:: Higher Education in Norway: http://www.dep.no/ufd/english/topics/education/higher/014081-990081/dok-bn.html

:: Nye nettsider om menneskerettigheter
Utenriksdepartementets nettsider om menneskerettigheter lanseres.
http://www.dep.no/ud/norsk/032201-230008/dok-bn.html

:: More than USD 4.5 billion pledged for Sudan
Participants at the Oslo Donors’ Conference on Sudan pledged a total of more than USD 4.5 billion for 2005-2007 for Sudan, far exceeding the estimated needs.
http://www.dep.no/ud/norsk/tema/sudan/konferanse/alle/032171-990169/dok-bn.html

:: Norsk utviklingsstrategi for barn og ungdom i Sør
http://www.dep.no/ud/norsk/tema/p30000969/p30000916/032171-990167/

:: The Norwegian Fund for Research and Innovation to be increased to NOK 50 billion.
The Norwegian Government plans to raise total investment in research to three per cent of GDP by 2010, one per cent of which will come from public funding. The Norwegian White Paper on Research highlights three general areas of priority: internationalization, basic research and innovation http://www.dep.no/ufd/english/news/news/045071-070212/dok-bn.html

 
 Webdesign - Last updated mai 22 2007